Eco Tex

L’objectiu principal d’ECO TEX és dissenyar, desenvolupar i implementar un nou perfil professional i el seu currículum formatiu corresponent per cobrir les necessitats del sector tèxtil i del seu personal en matèria d’Economia Circular i Sostenibilitat, basat en el desenvolupament d’habilitats i competències.

La marca representa l’economia circular dins del sector tèxtil, adoptant com a figura principal el cercle concèntric que formen les bobines de tela.

Per la condició ecològica i sostenible del projecte, era important que la seva identitat visual es recolzés en una gamma de colors basats en la natura. D’aquesta manera es van definir una sèrie de colors secundaris amb tonalitats verdes i blaves perquè tot el branding del projecte respirés medi ambient i ens portés al món ecològic.

Tots els formats rectangulars porten com a segell reconeixible una partició diagonal, des del vèrtex inferior esquerre al vèrtex superior dret. Independentment de la proporció, es creen dos triangles contrastats pels colors de la gamma.

Aquest fons es completa amb il·lustracions orgàniques que, a més de trencar amb les formes geomètriques, estan estretament relacionades amb la natura i ens transporten a un món més càlid.