Guia pràctica per a l’etiquetatge de productes tèxtils

Manual per donar respostes pràctiques als dubtes dels consumidors i productors del sector tèxtil sobre l’etiquetatge. Creada per Texfor (Confederació de la Indústria Tèxtil).

La premissa era dissenyar una guia dinàmica i intuïtiva per ajuntar tots els conceptes que cal tenir en compte a l’hora de l’etiquetatge.

La base de la nostra creativitat són els estampats tèxtils i tractar de convertir-los en el fil conductor (mai millor dit). Tota la guia està feta en dues tintes de manera que, a banda de les limitacions tècniques que això representa, dona una gran uniformitat a tota la publicació. L’estampació combinada amb les imatges que aporta el col·lectiu crea una lectura amena amb un ritme fàcil d’assimilar. La iconografia popular esdevé un factor que condueix la guia.

Per dissenyar la gràfica creem una col·lecció d’estampats que funcionen com a fil conductor dins la guia.

La característica més destacada de la guia és que tot està realitzat a dues tintes, això crea una uniformitat a la publicació i un estil propi.